A Fókusz Gimnázium és Szakképz? Iskola érettségizett fiatalok, és feln?ttek számára nyújt különböz? szakképesítési lehet?ségeket.

Az államilag elismert (az Országos Képzési Jegyzékben - OKJ - szerepl?) képzéseink alap, közép, emelt és fels?fokú szinteken nappali és esti tagozaton is m?ködnek. Intézményünk Miskolc belvárosának szívében a Kazinczy utcán található, könnyebbséget jelentve ezzel a vidékr?l bejáró diákjaink részére is.

Célunk, hogy az egyéni igényekhez igazodva, a lehet?ségek széles skáláját nyújtva, a mindennapi élet sikeréhez segítsük hallgatóinkat és olyan szakembereket képezzünk akik bármely Cég fejl?dését segíteni tudják szakértelmükkel.

Iskolánk oktatási profilja min?ségi szakmai és nyelvi valamint interaktív multimédiás oktatás.

Az iskola fejlesztése, modernizációja, piacképessé tevése folyamatos feladata az iskola vezetésének és tanári gárdájának.

Kiemelt feladatunk, hogy diákjainknak segítséget nyújtsunk a könnyebb elhelyezkedésben. Hisszük, hogy egy jól választott szakma megválasztásával, illetve idegen nyelvek elsajátításával komoly eséllyel indulhatnak a munkavállalás területén.

Számos f?iskolával, egyetemmel szoros együttm?ködést ápolunk annak érdekében, hogy esélyesebben kerüljenek diákjaink egy-egy fels?oktatási intézménybe.

A nyelvoktatás szerkezete megfelel a modern kor követelményeinek. Diákjaink minden igényt kielégít? interaktív multimédiás termekben tanulhatják a nyelvet, mely könnyebbé és hatékonyabbá teszi az oktatásunkat. Tanóráinkon maximálisan törekszünk a célnyelv minél nagyobb arányú használatára. Tanáraink csak a legszükségesebb esetekben, például nyelvtani magyarázatoknál használják a magyart. Oktatóink nem el?adást tartanak, hanem szakért?k, türelmes segítséget nyújtanak a tanulóknak a nyelv elsajátításához. Mindenki lehet?séget kap a kreatív megnyilatkozásra a célnyelven. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, nem csak a nyelvvizsgapapír számít, hanem az életszer?, folyamatos, használható nyelvtudás is. Ehhez nyújtunk segítséget ezen eszközökkel. Idegen nyelvi képzéseink során nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink egymásra épül? szintrendszerben történ? oktatására. Kezd? szint? csoporttól a haladó szintig szelektáljuk diákjainkat, gondosan ügyelve arra, hogy adott csoportban a megfelel? tudású hallgatók kerüljenek.

A tankönyvek kiválasztásánál könyvek széles skáláját kínáljuk az oktatáshoz

A szakmai gyakorlatok tárházát folyamatosan tágítjuk. Ennek érdekében több multinacionális nagyvállalattal állunk kapcsolatba, ezáltal is biztosítva diákjaink hatékony szakmai gyakorlatát.

A tanulás mellett ne feledjük a kikapcsolódást sem. Számos belföldi és külföldi osztálykirándulást szervezünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a kultúra és m?vészet pártolására is. Rengeteg fiatal m?vésznek biztosított már bemutatkozási lehet?séget iskolánk és indította el karrierjét a m?vészet útján.

 Diákbálunk, óévbúcsúztatónk, klubjaink mind mind diákjaink mindennapjainak színesítésére szolgálnak.

Folyamatosan részt veszünk az olyan - diákjainkat is érint? - közéleti, városi rendezvényeken, melyek a hallgatóink el?rejutását segítik.

 

Reméljük felkeltettük érdekl?désüket és mihamarabb elégedett hallgatóink között köszönthetjük.

 

 

                                                                                             

 Fókusz Gimnázium és Szakképz? Iskola Vezet?sége